Kontakt

Ordförande:
Ivo Möttus, tfn 044-35 31 09, mejl: info@nyponet.se
Kassör och medlemsregister: Ingela Pettersson tfn 0706 523 013
Sekreterare: Kristiina Sepänmaa, tfn 0705 133 885

Ledamöter:
Ulrika Carlson-Nilsson, tfn 0451-365 75
Inger Falck, redaktör för Nyponet, tfn 0705-794 310,
mejl redaktionen@nyponet.se
Marianne Ors tfn 0702 881 688
Eva Dehlin, tfn 0721 902 752

Suppleant
Ewa Reveman, tfn 0706 919 102
Winnie Folkesson, tfn 0705 144 181