Bli medlem

Bli medlem i vårt sällskap!

Medlemsavgiften är 225 kr/hushåll.
Sätt in summan på bankgiro: 5010-7333 eller Swish: nr 123 693 03 82

Uppge namn och adress samt mejl-adress, så skickar vi dig medlemskort och tidningen Nyponet..

Som medlem får du vår tidning Nyponet fyra gånger per år. Nyponet innehåller artiklar om rosor skrivna av kända rosexperter och sällskapets egna medlemmar.
Artiklarna är av varierande slag men har rosen som huvudtema. Vi ger tips om sortval och planering av rosenplanteringar. Råd och skötsel och förslag på lämplig litteratur brukar vi också ha med. Du får också information om aktiviteter i Sydsverige beträffande rosor. Vår webb uppdateras kontinuerligt och har den mest aktuella informationen.

Äldre ’Nypon’ kostar 30 kr plus porto. Det finns enstaka nummer kvar.