Om Rosensällskapet

Rosensällskapet i Skåne firade 25 år 2018.

Rosensällskapet i Skåne har funnits sedan 1993 men verkade först som en kontaktgrupp under Svenska Rosensällskapet med namnet Kristianstadsgruppen. Idag är Rosensällskapet i Skåne ett fristående sällskap men samverkar med andra.

Vi vill verka för både de gammaldags rosorna och de nya moderna som hela tiden produceras.

Vi arrangerar olika aktiviteter under året för att vi ska få träffas och utbyta kunskap och erfarenheter av rosor. I juli arrangerar vi varje år en stor rosfest för medlemmar, ”The Rose Fair”, i Skåne. Festen är antingen i en privat trädgård eller på platser som till exempel Katrinetorp Landeri i Malmö, Tivoliparken i Kristianstad och Bosjökloster. Varje år på en ny plats.

Vår medlemstidning, Nyponet, utkommer fyra gånger per år.

För att öka kunskapen om rosor och få inspiration har vi arrangerat mycket populära rosresor till rosenträdgårdar, välkända rosarier och plantskolor i olika länder.