Medlemsförmåner

Som medlem i Rosensällskapet i Skåne får du tillgång till

• Vår rostidning Nyponet som utkommer 4 gånger per år.

• Resor till intressanta rosmål i Sverige och andra länder.

• Vår Rosfest ”The Rose Fair”.

• Föreläsningar, kurser och utställningar som föreningen anordnar.

• Medlemskort som ger rabattförmåner i ett antal plantskolor.