Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse för Rosensällskapet i Skåne

Verksamhetsåret 2018

Styrelse
Styrelsen har, efter val vid årsmötet i mars, bestått av: Ivo Möttus (ordförande), Ingela Pettersson (kassör), Kristiina Sepänmaa (sekreterare) och ledamöterna Ulrika Carlson-Nilsson, Eva Dehlin, Inger Falck och Marianne Ors. Suppleanter har varit Ewa Reveman och Winnie Folkesson.

Revisor
Ingegerd Zirkelbach har varit revisor.

Revisorssuppleant
Susanne Olsson har varit revisorssuppleant.

Valberedning
Eftersom inga personer till valberedningen kunde utses uppdrogs åt styrelsen att utgöra valberedning.

Verksamhet
Styrelsen har under året haft sex protokollförda styrelsemöten, inklusive det konstituerande mötet. Dessutom har styrelsen haft ett stort antal informella kontakter via e-post.

Nyponet har utkommit med fyra nummer. Inger Falck har under året varit redaktör och ansvarig utgivare. Litografen i Vinslöv har varit ansvarig för layout, original av tidningen och tryckning. Inger Falck har ansvarat för annonsering i Nyponet.

Monica Bäckström har varit webbmaster för hemsidan.

Genomförda aktiviteter under jubileumsåret då Rosensällskapet i Skåne firade
25 års-jubileum.
I samband med genomgång av verksamhetsberättelsen på årsmötet söndagen den 18 mars visade ordföranden bilder och berättade mer om Rosresan till Italien och de olika aktiviteterna under det året.

  • Gunnel Carlsson föreläste om Tusen Trädgårdar i Trädgårdsriket den 25 februari på Regionmuseet Kristianstad. Ett samarrangemang tillsammans med Kristianstads Trädgårdsförening och Regionmuseet Kristianstad.

  • Rosbeskärning i Rosariet i Tivoliparken i samarbete med Kristianstads Trädgårdsförening, Kristianstad kommun och Rosensällskapet i Skåne den 24 mars.
  • Under årsmötet den 18 mars höll David Carlsson ett föredrag med bildvisning om Olika perspektiv på rosor.

  • Rosbeskärning hos Ingvar Persson och Ingela Nilsson i Raskarum den 7 april.
  • Rosor på Falsterbonäset den 24 juni. Rosensällskapet var på plats. Marianne Ors och Ewa Reveman ansvarade för ”Vackraste rosen”. Samtidigt informerade de om Rosensällskapet vilket resulterade i några nya medlemmar.
  • Rosresan gick norrut 4-5 juli. Vi besökte Jönköpings rosarium Rosenlund, Tage Andersens Gunillaberg, två privata trädgårdar: Kerstin Peterséns i Skultorp och Ann-Charlotte och Bengt Kronbergs i Kinnekulle samt Läckö slott med deras köksträdgård. Trettiofem medlemmar deltog i en resa med intressanta och varierande besöksmål.
  • Flera medlemmar har haft öppna trädgårdar. 
  • Trädgårdens dag, som anordnas av Kristianstads Trädgårdsförening, firades i Bäckaskogs slottsträdgård på sedvanligt sätt den 26 augusti. Föreningen medverkade med en monter, medlemsvärvning samt lotteriförsäljning. Ett relativt bra väder lockade många besökare till montern, vilket resulterade i bra lotteriinkomster och några nya medlemmar.
  • The Rose Fair firades den 9 september i Den Engelska Trädgården i Kivik. Ett femtiotal medlemmar med vänner deltog i det lyckade och uppskattade besöket i det soliga och varma vädret. Vi fick en guidning i trädgården av Maria Nilsson och Anette Cato. Därefter avnjöts en eftermiddagsfika.
  • Höstens aktivitet den 27 oktober ägde rum hos Anita på Börringe kloster. Det serverades lunchbuffé och därefter lyssnade vi på Henrik Valentins föredrag I rosenrött jag drömmer i ord och bild. Omkring 35 medlemmar hade anmält sig.

Medlemmar och medlemsavgifter

Sällskapet hade vid årets slut 203 betalande medlemmar. Medlemsavgiften har varit 225 kr, vilken inkluderat hela familjen.

Ekonomi
Årets intäkter har uppgått 77 052 kronor. Intäkterna utgörs, likt föregående år, i huvudsak av medlemsavgifter, annonsförsäljning samt försäljning av lotter.
Kostnader har uppgått till 74 869 kronor. Störst utgiftspost utgör Nyponet, samt aktiviteter såsom kurser. Sammanfattningsvis kan konstateras att Rosensällskapet i Skåne redovisar ett resultatöverskott för 2018.

För styrelsen i februari 2019

Ivo Möttus

Ordförande