Styrelsen

Ordförande:
Ivo Möttus, tfn 0767 953 131, mejl: info@nyponet.se

Vice ordf.
Marianne Ors tfn 0702 881 688

Kassör och ansvarig för medlemsregister:
Ingela Pettersson tfn 0706 523 013

Sekreterare:
Kristiina Sepänmaa, tfn 0705 133 885

Ledamöter:
Ulrika Carlson-Nilsson, tfn 0451-365 75
Inger Falck, redaktör för Nyponet, tfn 0705 794 310,
mejl redaktionen@nyponet.se
Eva Dehlin, tfn 044-35 01 83

Suppleanter:
Ewa Reveman, tfn 040-47 22 04
Winnie Folkesson, tfn. 0705 144 181